Menu

Voor VSO- scholen

Jongeren met een verstandelijke beperking krijgen in de laatste jaren van hun VSO-tijd middels stages de kans om hun talenten ook buiten school te ontdekken. Met het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ kunnen zij onder schooltijd aan het werk te gaan bij een van de circa duizend speeltuinverenigingen in Nederland.

Veel speeltuinen hebben allerlei werkzaamheden die door vrijwilligers gedaan worden. Daarbij kunnen ze vaak best een handje bij helpen. Voor jongeren biedt dit een leuke omgeving om te werken. In een groepje voor een snuffelstage, of individueel met meer regelmaat onder begeleiding van een vrijwilliger. Scholen zien als belangrijk pluspunt dat cliënten door het werken in de speeltuin in contact komen met andere mensen en zo deel uitmaken van de maatschappij waar ze naar hun kunnen aan meewerken. Voor geïnteresseerde VSO-scholen gaat het projectteam van ‘Aan de slag in de speeltuin’ actief op zoek naar een betrokken speeltuin in de nabijheid van de school.

Stappenplan

Stap 1: Invullen interesseformulier

U vult het interesseformulier in en stuurt deze op. Vervolgens nemen wij z.s.m. contact met u op voor aanvullende informatie


Stap 2: Wij gaan op zoek naar een samenwerkingspartner

Op basis van de door u verstrekte informatie gaan wij op zoek naar een speeltuin in de buurt die mogelijk interesse heeft. Zodra wij een partij gevonden hebben, nemen we contact met u op om een kennismaking te regelen.


Stap 3: Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we of het klikt en bekijken we samen of we tot goede afspraken kunnen komen over de te verrichten taken, werkdagen en – tijden, begeleiding van het team etc.


Stap 4: Tekenen samenwerkingsovereenkomst

We tekenen een samenwerkingsovereenkomst waarin de wederzijdse afspraken op een rij staan. Daarna ontvangt u een startkit met posters, aanvoerdersbanden voor het team en een voorbeeld persbericht waarmee u lokale media kunt laten weten dat u een samenwerking gestart bent.


Stap 5: Start samenwerking

De samenwerking gaat van start. Gedurende de samenwerking wordt tussentijds geëvalueerd en blijft begeleiding vanuit ons beschikbaar. Graag plaatsen we een ervaringsverhaal over de samenwerking op de website onder ‘onze projecten’