Menu

Voor VSO- scholen

Jongeren met een verstandelijke beperking krijgen in de laatste jaren van hun VSO-tijd middels stages de kans om hun talenten ook buiten school te ontdekken. Met het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ kunnen zij onder schooltijd aan het werk te gaan bij een van de circa duizend speeltuinverenigingen in Nederland.

Veel speeltuinen hebben allerlei werkzaamheden die door vrijwilligers gedaan worden. Daarbij kunnen ze vaak best een handje bij helpen. Voor jongeren biedt dit een leuke omgeving om te werken. In een groepje voor een snuffelstage, of individueel met meer regelmaat onder begeleiding van een vrijwilliger. Scholen zien als belangrijk pluspunt dat cliënten door het werken in de speeltuin in contact komen met andere mensen en zo deel uitmaken van de maatschappij waar ze naar hun kunnen aan meewerken.