Menu

Veelgestelde vragen

Welke voordelen biedt deelname aan dit project?

Jantje Beton en HandicapNL kunnen middels dit project helpen bij het leggen van contacten tussen regionale partijen die een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van een match. Vanuit het project bieden we (inhoudelijke) begeleiding voor zowel speeltuinen als zorginstellingen. Verder bieden we de mogelijkheid om workshops te volgen over hoe om te gaan met mensen met een beperking en stellen we communicatie-materiaal beschikbaar zoals posters, flyers en een concept persbericht.


Is het project alleen geschikt voor jongeren met een beperking of is het ook voor cliënten van andere leeftijden?

Het project is geschikt voor cliënten van alle leeftijden; de taken worden afgestemd op de capaciteiten en de mogelijkheden van de cliënt.


Hoeveel mensen kunnen er aan de slag in een speeltuin?

Het aantal mensen dat aan de slag kan in een speeltuin of kinderboerderij is afhankelijk van de hoeveelheid taken die er zijn in de speeltuin en de beschikbaarheid van het aantal cliënten.


Is er een minimum aan het aantal uur/dagen dat iemand aan de slag gaat?

Het aantal uren of dagen dat iemand aan de slag gaat, is afhankelijk van de hoeveelheid werk en de beschikbaarheid van de desbetreffende persoon. Er is geen minimum bepaald. In overleg met de zorginstelling en speeltuin/kinderboerderij wordt uiteindelijk bepaald hoeveel uur iemand aan de slag gaat.


Hoe is de begeleiding geregeld?

De begeleiding is een taak voor zowel de speeltuin als de zorginstelling. In de speeltuin dient er iemand aanwezig te zijn om de mensen aan te sturen. Dit kan een beheerder/toezichthouder/vrijwilliger zijn, die zelf ook taken in de speeltuin verricht.

Bij minder zelfstandige cliënten is het belangrijk dat er een professionele begeleider vanuit de zorginstelling mee komt voor zolang dit nodig is. Voor cliënten die zelfstandig zijn, is dit niet noodzakelijk.


Hoe zijn speeltuinen georganiseerd?

Een speeltuin is vaak een vereniging of een stichting die wordt aangestuurd door een bestuur. Het werk in speeltuinen wordt dikwijls door vrijwilligers gedaan; extra handen zijn daarom altijd welkom.


Welke taken kunnen er gedaan worden door mensen met een beperking?

Werkzaamheden die goed door mensen met een beperking gedaan kunnen worden zijn bijvoorbeeld vegen, papier prikken, prullenbak legen, tafels afnemen, planten water geven, grasmaaien, onkruid wieden en eventueel het verzorgen van dieren, indien er een kinderboerderij op de locatie aanwezig is. De aard van de werkzaamheden is afhankelijk van de vraag vanuit de desbetreffende speeltuin. Per persoon wordt er vervolgens gekeken welke taken het beste passen.


Is een dagbestedingsindicatie noodzakelijk?

Een dagbestedingsindicatie is niet perse noodzakelijk; ook mensen zonder dagbestedingsindicatie mogen aan de slag in de speeltuin.


Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Deelname aan dit project is gratis; wel wordt er vanuit de speeltuin en zorginstelling een bijdrage verwacht. Indien er bijvoorbeeld begeleiding vanuit de zorginstelling nodig is, is dit voor rekening van de instelling zelf. Speeltuinen stellen op hun beurt klusmaterialen beschikbaar.


Hoe wordt het vervoer naar de speeltuin geregeld?

Cliënten die zelfstandig zijn, kunnen, in overleg, op eigen gelegenheid naar de speeltuin komen. Voor cliënten die niet zelfstandig zijn, dient er vervoer geregeld te worden vanuit de zorginstelling. Een en ander in overleg met de speeltuin.


Is het mogelijk om een keer in de praktijk te zien hoe het project werkt?

Dat kan! Neem hiervoor contact op via info@aandeslagindespeeltuin.nl en vermeld de regio waar u graag een bezoek wilt brengen.


Hebben de cliënten die aan de slag gaan in de speeltuin een VOG nodig?

Dit is afhankelijk van het beleid van de speeltuin en de aard van de werkzaamheden die de cliënten gaan verrichten. De speeltuin en desbetreffende zorginstelling dienen dit onderling af te stemmen.


Welke voordelen biedt deelname aan dit project?

Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten kunnen middels dit project helpen bij het leggen van contacten tussen regionale partijen die een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van een match. Vanuit het project bieden we (inhoudelijke) begeleiding vanuit zowel Jantje Beton als HandicapNL. Verder bieden we de mogelijkheid om workshops te volgen over hoe om te gaan met mensen met een beperking en stellen we communicatie-materiaal beschikbaar zoals posters, flyers en een concept persbericht.


Kunnen er ook andere organisaties dan speeltuinen deelnemen?

Ja, het project is ook geschikt voor kinderboerderijen, scholen, BSO’s en speelplekken die door bewoners worden beheerd.