Menu

Over ons

Het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ is een samenwerkingsverband tussen Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten. Met het project verbinden we speeltuinen met instellingen voor dagbesteding en scholen in het speciaal onderwijs waardoor jongeren met een verstandelijke beperking bij de speeltuinen een werkplek krijgen en speeltuinen ondersteuning krijgen in het onderhoud en beheer van de speeltuin.

Het is een project dat op meerdere vlakken winst behaalt. De jongeren met een beperking krijgen echt een volwaardige rol in onze samenleving. Ze gaan aan de slag en dat geeft ze een groter gevoel van eigenwaarde. Speeltuinen zijn op hun beurt heel belangrijk voor kinderen om buiten te spelen en zijn een sociale ontmoetingsplek voor de buurt. Helaas kampen veel speeltuinen met een tekort aan vrijwilligers. Door ondersteuning van de jongeren met een beperking kunnen meer speeltuinen openblijven en kunnen 65 duizend kinderen buiten blijven spelen.

Met steun van de VriendenLoterij willen we de komende jaren minimaal 125 speeltuinen verbinden met ofwel scholen voor speciaal onderwijs ofwel instellingen voor dagbesteding waarbij we minimaal 875 jongeren met een beperking aan de slag kunnen laten gaan.

Fonds verstandelijk gehandicapten

Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaker in armoede. Ze worden niet serieus genomen en hebben minder kans op een goede opleiding of werk dat bij hen past. Wij geloven in een wereld waar kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben, midden in de samenleving. Daarom steunen wij projecten die dit mogelijk maken. Een volwaardige dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Kijk voor meer informatie op: fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Jantje Beton

Jantje Beton wil dat kinderen weer vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen buurt. Want buitenspelen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Helaas is buitenspelen voor veel kinderen niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daarom ondersteunt Jantje Beton kinderen om hun eigen buurt leuker te maken. Samen zorgen we voor avontuurlijke speelbuurten met kindvriendelijke routes en uitdagende speelplekken. Meer informatie over ons werk is hier te vinden: Jantje Beton

VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers van de loterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 49 goede doelen en ruim 3.300 clubs en verenigingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 730 miljoen euro aan goede doelen geschonken. Organisaties zoals Fonds verstandelijk gehandicapten, Fonds Gehandicaptensport, Alzheimer Nederland en Jantje Beton ontvangen jaarlijks een bijdrage. Voor meer informatie: vriendenloterij.nl