Menu

Over ons

Het project ‘Aan de slag in de speeltuin’ is een samenwerkingsverband tussen Jantje Beton en HandicapNL. Met het project verbinden we speeltuinen met instellingen voor dagbesteding en scholen in het speciaal onderwijs waardoor jongeren met een verstandelijke beperking bij de speeltuinen een werkplek krijgen en speeltuinen ondersteuning krijgen in het onderhoud en beheer van de speeltuin.

Het is een project dat op meerdere vlakken winst behaalt. De jongeren met een beperking krijgen echt een volwaardige rol in onze samenleving. Ze gaan aan de slag en dat geeft ze een groter gevoel van eigenwaarde. Speeltuinen zijn op hun beurt heel belangrijk voor kinderen om buiten te spelen en zijn een sociale ontmoetingsplek voor de buurt. Helaas kampen veel speeltuinen met een tekort aan vrijwilligers. Door ondersteuning van de jongeren met een beperking kunnen meer speeltuinen openblijven en kunnen 30 duizend kinderen buiten blijven spelen.

Met steun van de VriendenLoterij willen we 60 speeltuinen verbinden met ofwel scholen voor speciaal onderwijs ofwel instellingen voor dagbesteding waarbij we minimaal 300 jongeren met een beperking aan de slag kunnen laten gaan.

HandicapNL

HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je  weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen we een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen. Kijk voor meer informatie op: handicap.nl

Jantje Beton

Jantje Beton is het goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat alle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste en het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton...STOP NOOIT MET SPELEN! Jantje Beton

VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Deelnemers van de loterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels speelt bijna een half miljoen Nederlanders mee voor 49 goede doelen en ruim 3.300 clubs en verenigingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 730 miljoen euro aan goede doelen geschonken. Organisaties zoals HandicapNL, Fonds Gehandicaptensport, Alzheimer Nederland en Jantje Beton ontvangen jaarlijks een bijdrage. Voor meer informatie: vriendenloterij.nl