Menu

Pauline van der Loo, Jantje Beton

Pauline van der Loo is teamleider programma’s bij Jantje Beton en verantwoordelijk voor het project ‘Aan de slag in de speeltuin’. “Met dit project koppelen we speeltuinen aan instellingen voor dagbesteding en scholen voor speciaal onderwijs. Speeltuinen helpen jongeren met een verstandelijke beperking aan een werkplek en de jongeren op hun beurt helpen speeltuinen in het onderhoud.

We bereiken met dit project 65 duizend kinderen die zo veilig en fijn buiten kunnen spelen en dat is weer belangrijk voor hun gezonde ontwikkeling. Zo ontstaat er een sfeer van saamhorigheid en tevredenheid bij alle betrokken partijen, "aldus Pauline."

Ook interesse in een samenwerking?